– Om tjugo år hoppas jag att avfallsmängderna börjar minska. Att det ska ske dessförinnan är orealistiskt. Han blickar långt fram, Renovas nye VD Christian Baarlid, som vill utöka sopförbränningen vid Sävenäsanläggningen.

Under de senaste hundra åren har mängden sopor – både från hushåll och företag – bara ökat och ökat. Förra året tog Renova hand om närmare 700 000 ton avfall. Det mesta kom från hushållen och företagen i Göteborg, men en hel del kom också från de övriga tio kommuner som är delägare i Västsveriges största återvinnings- och avfallsföretag.

Sopor blir värme och el

En stor del av allt avfall bränns i Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs och blir till värme och el för västsvenskarna. Under året som gick producerades värme för fjärrvärmenätet motsvarande behovet hos 120 000 hushåll och el som tillgodoser behovet hos 60 000 lägenheter.

Christian Baarlid, sedan knappt ett halvår VD för Renova AB, har nu blivit varm i kläderna.

– Miljöfrågorna har för mig alltid varit viktiga och att arbeta med återvinnings- och avfallsfrågor är nog det närmaste kärnan i miljöarbetet man kan komma, säger han.

– Renova arbetar hela tiden med att finna de bästa sätten att ta hand om olika typer av avfall för att minska den totala miljöbelastningen. Materialåtervinning, kompostering, jordtvätt och förbränning med energiåtervinning är några exempel.

Ökade krav ökar trycket

Hela avfallsområdet är just nu inne i en kraftig förändring. Ökade krav på sortering och återvinning från både vår egen regering och EU ökar trycket på kommunerna, företagen men också på var och en av kommuninvånarna.
59D4.jpg
– Vi måste bli bättre på att sortera mera så att det blir möjligt att återvinna alltmer av det vi lämnar efter oss, menar Baarlid.

Från årsskiftet är det i hela landet förbjudet att lägga brännbart avfall på tipp (deponi) och från 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Dessa förbud innebär ett kraftigt tryck på att hitta alternativa sätt att ta hand om flera miljoner ton avfall varje år.

– Även om vi kraftigt ökar sorteringen och återvinningen av material av olika slag och dessutom ökar komposteringen flera gånger om så kommer vi ändå att sakna möjligheter att ta hand om allt avfall som fram till nu har lagts på tippen, konstaterar Baarlid.

Krav på förbränning

Därför är det många kommuner i Sverige idag som både vill och måste bygga ut sina förbränningsanläggningar.

– I Göteborg är vi ganska väl rustade med en av världens miljömässigt bästa förbränningsanläggningar som återvinner energi ur avfallet – men den räcker inte.
Under senare år har Renova installerat nya reningssteg och dessutom bytt ut den äldsta pannan mot en ny.

Den nya pannan kan ta emot mer än den gamla, så just nu ansöker Renova hos miljödomstolen om att få öka den årliga förbränningen från 400000 ton till 460000 ton.

– Om vi får det tillståndet får Västsverige några års frist innan vi slår i taket igen, säger Christian Baarlid.

– Därför håller vi just nu på att diskutera möjligheterna att bygga ännu en ugn i den befintliga anläggningen på Sävenäs. En stor del av tekniken finns redan på plats för att vi ska kunna öka förbränningen ytterligare på Sävenäs.

Mindre avfall på sikt

Men Christian menar att det allra viktigaste på lång sikt är att vi helt enkelt skapar mindre med avfall. Avfallsmängderna i hela västvärlden har ökat under hela 1900-talet, och det är den utvecklingen vi måste bryta.

– Det är orealistiskt att tro att vi klarar det på några års sikt – särskilt i en sådan kraftig tillväxtregion som Göteborg, säger Baarlid.

– Men kanske om tjugo år – då hoppas jag dels att avfallsmängderna börjar minska i vårt samhälle och dels att vi har blivit ännu bättre på att sortera och återvinna det avfall som vi producerar. Det är min och Renovas vision, säger Baarlid.