Renova ska bli bättre på att ta hand om det svavel som finns i Sävenäsanläggningens rökgaser. "Vi investerar 100 miljoner för att få ner redan låga svavelhalter till en ännu lägre nivå", säger Christer Lundgren, chef för affärsområde Energiåtervinning på Renova.

Med den utökade reningen hamnar man långt under gällande utsläppskrav samtidigt som energiproduktionen blir effektivare.

– Renovas avfallskraftvärmeverk håller världsklass genom miljöinvesteringar som görs kontinuerligt, säger Christer Lundgren.

I drift hösten 2008

Investeringen innebär att den nuvarande våta reningen byts mot en ny där man först tvättar ur tungmetallerna och sedan tillsätter lut.

När lut och svavel reagerar med varandra och senare med kalcium bildas gips. Gipset kan sedan tas omhand.

Götaverken Miljö AB kommer att leverera och installera utrustningen. Den installeras på en förbränningslinje i taget. Hösten 2008 kommer den första att tas i drift.