Renovas styrelse beslutade på onsdagen att investera 600 miljoner kronor i en fjärde panna på sopförbränningsanläggningen i Sävenäs. Pannan, som kommer att bidra till el- och fjärrvärmeförsörjningen i Göteborgsregionen, ska vara klar att ta i drift i slutet av 2010.

Avfallsmängderna från hushåll och industrier ökar dramatiskt och Renovas anläggning för förbränning i Sävenäs går för högtryck. Nu investerar man 600 miljoner kronor i en ny panna, som kommer att bidra till el- och fjärrvärmeförsörjningen i Göteborgsregionen.

14 ton avfall i timmen ska den nya pannan klara av att förbränna när den är klar i slutet av år 2010. En investering på 600 miljoner kronor som inte bara ska beta av avfallsberget, utan dessutom minskar behovet av fossila bränslen i fjärrvärmesystemet.

Inget tillskott av koldioxid

– Förbränning av avfall är ju koldioxidneutralt och bidrar minimalt till växthuseffekten, som naturgas eller olja gör, säger Christian Kallerdahl på Renova.

Ur varje ton sopor som förbränns blir det 3,3 megawattimmar energi i form av el och
fjärrvärme. Det är lika mycket som går åt för att värma en större villa i två månader.

Enorm avfallsökning

Och resurser finns. Avfallsmängden i Göteborgsregionen har de senaste åren ökat med närmare fem procent per år.

– Nu har vi tre pannor i drift för avfallsförbränning och vi kittlar i taknivån för hur mycket de klarar av. Det blir tight fram tills den fjärde pannan är klar, säger Christian Kallerdahl.

Hårda reningskrav

2005 fick Renova tillstånd av Miljödomstolen i Västra Götaland att utöka förbränningen vid anläggningen från 460.000 ton till 550.000 ton per år. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen men nu har både Miljöverdomstolen och Högsta domstolen slagit fast tillståndet.

– Vi har fått stärkta krav på avgasrening och på transporterna till anläggningen, vilket är helt i linje med våra egna strävanden, säger Christian Kallerdahl.