Förebehandling för biogas. Nu har Göteborg en egen anläggning för första steget i att förvandla matavfall till biogas. Den ägs av det regionala avfallsbolaget Renova och invigdes på torsdagen i Marieholm.

Förbehandlingsanläggningen sönderdelar matavfallet till en så kallad slurry, som sedan rötas och blir till biogas vid andra anläggningar i Västsverige. Anläggningen i Marieholm har varit igång i provdrift sedan början av januari, med goda testresultat.

– Det har gått väldigt bra. Efterhand har vi kommit upp i den produktionsnivå vi siktade på, 20.000 ton matavfall i år, säger Christian Kallerdahl, pressansvarig på Renova.

Blev billigare
Maximalt ska man kunna förbehandla 50.000 ton matavfall per år vid Marieholm. Anläggningen var budgeterad till 50 miljoner kronor, men blev faktiskt något billigare, runt 45 miljoner.

Slurryn från Marieholm körs i tankbilar till olika rötningsanläggningar i Västsverige. Där blir slutprodukterna två, dels biogas och dels en rötrest som förs tillbaka till jordbruket.

Avvaktar med rötning
Ännu är det oklart om Renova även ska bygga en egen rötningsanläggning. Inga sådana beslut är tagna av Renovas styrelse.

– Vi avvaktar. Om det blir ekonomiskt fördelaktigt kommer vi nog att vilja satsa på en rötningsanlägning också, säger Christian Kallerdahl.

– Men den diskussionen har inte kommit så långt ännu. Först gäller det att få ordentlig fart på insamlingen av matavfall ute i kommunerna.