Det regionala miljö- och återvinningsföretaget Renova AB är en av fem finalister till den prestigefyllda utmärkelsen Svensk Kvalitet. Renova kan nu bli det första kommunägda bolaget att få utmärkelsen. Nästa vecka gör domarkommittén ett två dagar långt besök och vinner Renova får de ta emot priset ur kungens hand.

En domarkommitté fattar den 26 november det avgörande beslutet om mottagare av utmärkelsen. Beslutet grundas på utvärderingen av ett skriftligt underlag som de fem finalisterna lämnat samt resultatet av besök på plats.

Nästa vecka kommer domarna till Renova i Göteborg för besiktning och intervjuer under två dagar.

-Att vara med i processen med siktet inställt på att erhålla utmärkelsen Svensk Kvalitet sporrar oss till bättre arbetssätt, ökat kundfokus och kvalitet i alla led. Nu är vi ett av de företag som utsetts för ett platsbesök och bara det är en delseger för hela organisationen, säger Renovas vd Christian Baarlid.

50 examinatorer dömer

Utvärderingsprocessen genomförs av 50 examinatorer enligt en detaljerad modell från SIQ. Den bygger på erfarenheter från de mest framgångsrika företagen och har utvecklats under många år i bland annat USA.

De fem företag som kan komma ifråga för landets största och mest prestigefyllda kvalitetspris är förutom Renova AB: SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stockholm; Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg; Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig, Hudiksvall och Green Cargo div. Logistikcentra Ost, Haninge.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av H M Konungen den 3 februari 2011 hos den organisation som utses till mottagare av utmärkelsen.