Miljöhuset Returen heter ett nytt fristående sophus som Renova nu lanserar. Byggmaterialet är plankor av plast från förpackningar som samlats in via den svenska förpackningsinsamlingen. Returen är avsett för flerbostadshus så villaägare får fortsätta lämna sitt sorterade avfall på stans återvinningsplatser.

– Huset går väldigt fort att producera, och så fort en fastighetsägare bestämmer sig för att ”ett sånt här ska vi ha” så tar det inte många veckor innan det står på plats, säger Christian Kallerdahl på Renova.

Tillverkaren skräddarsyr huset efter beställning. Hur mycket ett retushus kommer att kosta beror både på storlek och vilken inredning fastighetsägaren väljer.

Fastighetsnära sortering

– Huset byggs i olika storlekar och höjder, beroende på hur det ser ut vid fastigheten och hur mycket folk som ska sortera, säger Christian Kallerdahl.

För att avfallssorteringen måste öka både i hushållen och på arbetsplatserna behöver det bli lättare att bli av med sitt sorterade avfall. Då är ”fastighetsnära” ett nyckelord menar Renova.

Fastighetsnära insamling är också något som regeringen har tryckt på i sin kretsloppsproposition.