Ett ton avfall som rekvisita. ”Från tipp till topp” är titeln på en ny film som avfallsbolaget Renova tagit fram. Tanken med filmen, som är drygt tre minuter lång, är att inspirera ungdomar att minska avfallet och bidra till en hållbar vardagskonsumtion.

– Grunden för filmen är EU:s avfallstrappa som är utgångspunkt för vårt sätt att arbeta och tänka här på Renova. Avfallstrappan handlar om att ta hand om avfallet så bra som möjligt utifrån miljö och klimat, med målet att minska avfallet, säger Lina Nyholm, kommunikatör på Renova.

I filmen tar sig huvudpersonen fram genom olika spelvärldar i jakten på ett allt bättre sätt att minska avfallet. Närmare ett ton rekvisita har gått åt under produktionen, detta i form av avfall från Renovas anläggningar. Allt samlades in, sorterades och lämnades tillbaka efteråt.

Filmen är tänkt att användas som inspiration för västsvenska gymnasieelever, till exempel på Renovas miljöskola. Den kommer också att ligga på Renovas hemsida (se länk nedan).

2228.jpg