Renovas styrelse har beslutat att ansöka om tillstånd hos miljödomstolen för att öka kapaciteten i sopförbränningsanläggningen i Sävenäs. En fjärde ugn skulle öka kapaciteten från dagens 460.000 ton till 550.000 ton sopor per år. Ökningen är enligt Renova helt nödvändig för att klara Västsveriges avfallshantering de kommande åren.

– Den dag deponiförbuden får full effekt, när länsstyrelserna inte längre lämnar dispenser, så måste vi ta hand om avfallet på något annat sätt, säger Christian Kallerdahl, informationschef på Renova.

Mängden sopor ökar stadigt

Sedan 2002 är det förbjudet i lag att deponera brännbart avfall. Från 2005 blir det också förbjudet att deponera organiskt avfall.

Många kommuner får idag dispens av länsstyrelsen men 2006-2008 får förbudet full effekt.

– Dessutom har vi en årlig ökning på två till tre procent av avfallsmängderna som beror på samhällsutvecklingen, säger Christian Kallerdahl.

Kan tas i bruk 2008

I fjol brändes omkring 420.000 ton avfall i Sävenäs. Soporna kommer framför allt från de elva kommuner som äger Renova, men även från andra kommuner och företag i Västsverige, beroende på hur mycket ledig kapacitet anläggningen har.

– Hur mycket utsläppen kommer att öka med en fjärde ugn kommer att finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen. Men bränner man mer avfall så blir det ju mer utsläpp i reella tal, men samtidigt har vi haft en utveckling där vi hela tiden sänkt utsläppsnivåerna trots att vi ökat mängden avfall, säger Christian Kallerdahl.

Renova räknar med att den fjärde ugnen kan vara klar att tas i bruk 2008.

Ökad fjärrvärmeproduktion

– Vi ska hålla ytterligare ett samråd med myndigheter och närmast berörda, till exempel de närboende, sedan kommer vi att lämna in ansökan till Miljödomstolen under våren, säger Christian Kallerdahl.

Sopförbränningen i Sävenäs producerar idag 30 procent av fjärrvärmen och fem-sex procent av elbehovet i Göteborg. I sin långtidsplan räknar Göteborg Energi med att Renova också kommer att öka sin fjärrvärmeproduktion.

Fotnot: Renova ägs av de elva kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö