Återvinningsplatsen på Bredfjällsgatan i Hammarkullen stängs den 17 juni. Förpackningsinsamlingen har bett Renova att plocka bort behållarna och återställa marken. Förpackningsinsamlingen har fått ett vitesföreläggande från miljöförvaltningen om att röja platsen före den 30 juni. Annars hotar ett vite på 50.000 kronor plus 5.000 kronor för varje inspektion om skräpet fortfarande finns kvar.

– Vi har länge pratat om att stänga återvinningsplatsen, men inte kommit fram till någon lösning. Fastighetsägaren vid Bredfjällsgatan har stängt sina grovsoprum sen ett och ett halvt år tillbaka, och det har blivit mer och mer sopor, säger Håkan Wennersten som är regionansvarig för Förpackningsinsamlingen i Göteborg.

Tillsyn över sommaren

Han hoppas att viteshotet är avvärjt i och med att återvinningsplatsen nu stängs.

– Vi kunde nästan inte städa oftare än vad vi gjort nu. Men vi kommer fortsätta att ha tillsyn och städa en månad eller två framöver.

Formellt är det Renova som äger Göteborgs 438 återvinningsplatser men sedan årsskiftet är det företaget Förpackningsinsamlingen som ansvarar för tömning och städning.

Avstjälpningsplats för grovsopor

Återvinningsplatsen för papper, kartong, glas och plast på Bredfjällsgatan i Hammarkullen har en längre tid varit en avstjälpningsplats för företagsavfall, grovsopor och annat som inte hör hemma där.

– Bredfjällsgatans återvinningsplats går inte att jämföra med någon annan plats i stan. När vi hade hand om städningen så städade vi under en period upp till sex dagar i veckan, säger Per- Arne Eriksson som är planeringsingenjör på Renova.

– Där hamnar allt möjligt. Kartonger som ingen orkat vika ihop, säckar med sopor, datorer, kasserade videoapparater, allsköns bråte, både soffgrupper och annat också. De som verkligen är måna om att återvinna får nu ta sig till en annan återvinningsplats i Hammarkullen för det finns ju fler, säger Per-Arne Eriksson.