Från och med april nästa år kommer Härryda, Lerum och Partille att anlita Renova för insamling och transport av hushållsavfall från hushåll, företag och andra verksamheter. Vid upphandlingen lade kommunerna stor vikt vid miljö, kvalitet och service utöver priset.

Renova ägs av elva av Göteborgs kranskommuner. Det nya avtalet med tre av företagets ägarkommuner löper på fem och ett halvt år med möjlighet till förlängning.

– Vår kraftfulla satsning på miljöfrågorna och på ökad kundservice, tillgänglighet och kvalitet har nu givit utslag, säger Christian Baarlid, vd vid Renova AB. Dessutom ligger vi långt framme när det gäller elektroniska kartor och datoriserade ruttplaneringssystem för effektivare hämtning och minskad miljöbelastning.

– Uppdraget i Härryda, Lerum och Partille är helt i linje med vår ambition att bli det ledande avfalls- och återvinningsföretaget i hela Västsverige.