Från årsskiftet kommer Renova att samla in de 46.000 ton tidningar, tidskrifter och annat tryckt papper som de västsvenska hushållen lämnar till återvinning. Renova har i hård konkurrens skrivit avtal med pappersproducenternas bolag Pressretur AB.

Renova ska samla in återvinningspapper från sammanlagt 700 platser i de elva kommuner som tillsammans äger bolaget.

46.000 ton är en tiondel av allt papper som samlas in i Sverige. 2003 återvanns 84 procent av det svenska pappret. I Tysklands återvinns 74 procent av pappret in och i USA bara 49 procent.

Fotnot:
De elva ägarkommunerna är Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv. Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.