Noll utsläpp av växthusgaser. Under den kommande veckan testar Renova en ny eldriven lastbil i samarbete med Renault Trucks. Helt utan farliga avgaser och med en mycket låg ljudnivå är tanken att den kan passa för sophantering i bostadsområden.

Tidigare i år testade Renova att köra tunga lastbilstransporter med flytande biogas. Som ytterligare ett steg i det pågående arbetet med att hitta nya vägar mot ökad energieffektivitet har turen nu kommit till en mindre lastbil, som körs helt på el.

Bilen testas under en veckas tid och om testet faller väl ut kan den bli ett framtida alternativ för Renova. Främst är den avsedd för bostadsområden och stadsmiljöer där många människor bor och arbetar.