”Kan komma att betyda mycket”. En eldriven sopbil tas i drift i Göteborg i slutet av februari. Den ska ge stora miljömässiga fördelar. 31 januari fick sopbilen utmärkelse på årets återvinningsgala.

Motiveringen löd: Årets vinnare har utvecklat ett koncept som kan komma att betyda mycket för framtidens avfallsbehandling.

Den eldrivna sopbilen ska, förutom stora miljömässiga fördelar, ge bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i och runt bilen och en trevligare stadsmiljö.

– Det är roligt att det uppmärksammas att vi ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling, säger Hans Zachrisson, chef för fordonsutveckling på Renova, som tog emot priset tillsammans med Haxhi Morina, Renova, Lars Thulin och Peter Årnes, Göteborgs Stad, och Jonas Odermalm, Volvo Lastvagnar.

Återvinningsgalan anordnas av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.