Får utbildning och praktik. Miljöföretaget Renovas Jobbspår avfall ska säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra med integration och sysselsättning i regionen. Insatserna riktar sig till deltagare som aldrig har haft jobb i Sverige.

I Jobbspår avfall skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagarna. I dag har elva personer någon form av anställning i koncernen.

– Vi kan inte längre räkna med att människor har den kompetens som vi behöver; därför är lokala Jobbspår en viktig del i Renovas kompetensförsörjning, säger Elna Hansson, HR-chef på Renova.

Arbetet med Renovas lokala Jobbspår är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ABF Vux, Göteborgs stad, Nordisk återvinning, Renova och Sobona.