Ett sätt att återvinna koldioxid. Maria Taljegård, doktorand på Chalmers, får årets miljöstipendium från Renova, 50 000 kronor. Hon forskar om elektrobränslens roll som drivmedel i framtiden, när de fossila bränslena ska vara borta.

Regeringen har antagit ett mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Men hur ska det gå till? Idag är många vägar öppna; biobränslen, vätgas, elektrobränslen, elbilar, elvägar.

Energikrävande metod
Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vätgas med elektricitet som huvudkälla. Det är en energikrävande metod, men kan vara ett alternativ om man har tillgång till överskotts-el och till ”infångad” koldioxid som man vill bli av med. Elektrobränslen är alltså ett sätt att återvinna koldioxid.

– Renova driver idag på utvecklingen för miljövänliga fordon och förnyelsebara bränslen och har redan uppnått en fossilfri fordonsflotta, 15 år före de nationella målen, säger Maria Taljegård.

– Elektrobränslen skulle kunna vara ytterligare ett sätt att visa på framtidens möjligheter inom detta fält.

Stipendiet ger möjlighet till fördjupning
Men en sådan bränsleproduktion skulle i sin tur skapa nya frågor. Hur skulle tillskottet av bränsle på marknaden påverka de andra förnyelsebara alternativen? Är det lönsamt ur ett samhällsperspektiv att investera i infångning av koldioxid? Är det bättre för miljön att lagra den infångade koldioxiden? Det är här Marias forskning om energisystem kommer in.

– För att maximera användningen av förnybara bränslen är det nödvändigt att anta ett helhetsperspektiv på energisystemet. Idag saknas systemstudier och en fördjupad kunskap om den tekniska och ekonomiska potentialen för elektrobränslen, samt dess roll i ett framtida energisystem, säger Maria Taljegård.

Renovas miljöstipendium kommer nu att ge Maria och hennes kollegor möjlighet till fördjupning i de här frågorna. Stipendiet delas ut årligen sedan 2003, för att stimulera västsvensk forskning inom miljö och återvinning.