Anna Palme får årets miljöstipendium. Forskning om återvinning av textilier av blandmaterialet polyester/bomull gav Chalmersforskaren Anna Palme årets miljöstipendium från det regionala avfallsföretaget Renova på 50 000 kronor.

Världens förbrukning av textilier tär på jordens resurser och är dessutom kemikalietung. Att hitta sätt att återanvända textilier har därför fått alltmer fokus.

– Textilåtervinning är ett spännande och viktigt forskningsområde där utvecklingen går snabbt, säger Anna Palme som är doktorand på institutionen för skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers.

Separerar fibrerna
Anna Palme forskar inom ramen för programmet Mistra future fashion. Där har hon som mål att blandtextiler av polyester och bomull inte ska slängas utan återvinnas till nya textilier. För att lyckas med detta krävs det att fibrerna i materialet kan separeras från varandra.

Med den metod som Anna Palme har utvecklat kan polyestern separera till två ämnen som kan återförenas och bli till ny polyester. Bomullen kommer ur processen relativt opåverkad, men med så korta fibrer att den inte kan bli till nytt bomullstyg, men skulle kunna användas för tillverkning av viskos.

– Återvinning försvåras av att textilier görs i en mängd olika material, som dessutom ofta blandas. Men konsumenter, modebransch och klädindustri börjar tänka hållbart och industrin är intresserad av nya tillverkningssätt att material för textilier, säger Anna Palme som nu vill skapa upp sina försök och fokusera på återvinning av bomullsfibrerna.