Ersätter Renat som går i pension. Göteborgs nya renhållningsbåt är en blå och rektangulär skapelse som drivs av el. På onsdagseftermiddagen döptes den med champagne och fanfar.

Den gamla dieseldrivna renhållningsbåten M/S Renat, som tjänstgjort i Göteborgs innerstad sedan 1979, har nu fått sin efterträdare i form av en eldriven blå städbåt kallad Ren-Ström. Ett namn som valts ut i hård konkurrens. Ett par tusen förslag nådde Göteborgs-Postens tävlingsredaktör. Bland övrig tävlingsförlag märktes bland annat: Älvsvabben, Rena Line, Rena Danica samt Skräp&Ohoj.

Ren-Ström är ett resultat av samarbetet mellan Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg och Göteborg Energi. Den nya städbåten, som alltså laddas och drivs med el, tjänstgör sommartid varje dag. Under vår och höst kan den ses i arbete tre dagar i veckan.