Fler sittplatser, nya soldäck. Sedan ett år tillbaka har det grävts, putsats och fejats i Renströmsparken, för att ge parken ett behövligt lyft. Dammen har fått tillbaka sin vattenspegel, sly har röjts undan för att öppna upp mot vattnet, och nu finns här fler sittplatser och två nya soldäck.

– Vi har rustat upp för att kunna återge parken något av dess forna glans och för att säkerställa den som en grön mötesplats även framöver. De saker som vi har åtgärdat nu har vi dels gjort med hänsyn till platsens historia och dels utifrån önskemål från medborgare, berättar Rakel Berglund, parkförvaltare i stadsdelen Centrum.

12FA.jpg
– De nya bänkarna har en bättre tillgänglighet, samtidigt som de passar den historiska platsen, fortsätter hon.

Nya räcken
Ökad tillgänglighet har önskats bland annat av lokala pensionärsföreningar. En av avsatserna till dammen har fått en ramp för bättre framkomlighet och trapporna har fått nya räcken, specialkonstruerade för platsen.

Näckrosorna i dammen hade helt tagit över, så dammen som anlades i samband med Jubileumsutställningen 1923 har för första gången grävts ur.

– Där finns ett antal öar med näckrosor kvar, så de kommer fortfarande att vara en naturlig del av dammen och parken, säger Rakel Berglund.

Längre blomning
Massvis av vårlökar har planterats nerför slänterna. Det gör att blomningen i parken varar längre; först lök, sedan rhododendron och sist näckrosor. Sly har röjts bort runt dammen, som nu kantas av grässlänter att sitta på, nya soldäck och fler bänkar. Dessutom har träd och rhododendronbuskar stammats upp, för att skapa bättre sikt i parken.

43B6.jpg