Samarbete mot nedskräpning förlängs. Det är inte "fair play" att skräpa ner. Den regeln ska vara självklar för fotbollsspelarna i Göteborg. Ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs Fotbollförbund förlängs nu i ett år.

– Lika självklart som att inte slåss på fotbollsplan ska det vara att inte skräpa ner på planen och runt den, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare för Trygg, vacker stad.

– ”Rent spel” innebär att spelarna tar vara på sitt skräp, till exempel bentejp och vattenflaskor. Men det handlar förstås om publikens skräp också.

Över 100 nya papperskorgar vid fotbollsplaner
På måndagskvällen lär det bli extra skräpigt runt Gamla Ullevi, för då är det fotbollsderby mellan Gais och IFK Göteborg. I samband med matchen undertecknas avtalet om att fortsätta arbeta mot nedskräpning i ytterligare ett år.

Avtalet mellan Göteborgs FF och det kommunala projektet Trygg, vacker stad har funnits i ett år. Under den tiden har kommunen satt upp informationsskyltar och mer än 100 papperskorgar vid fotbollsplaner i stadsdelarna.

– Nu finns skyltar inne i omklädningsrummen och ute vid planerna om att man ska ta vara på sitt eget skräp. Vi hoppas att inte bara spelare och ledare, utan även publiken, tar till sig budskapet, säger Ingvar Brattefjäll.

Spelare ställer upp som förebilder
Motprestationen från Göteborgs FF är bland annat att tydligt informera i ämnet vid sina utbildningar av ungdomar och ledare.

– Längre fram ska vi ha attitydpåverkande kampanjer kring vårt tema ”Tänk!”. Då kommer kända spelare att ställa upp som förebilder, säger Ingvar Brattefjäll.
Trots att noggranna mätningar av tre provytor i centrala stan visar att nedskräpningen faktiskt minskar, så uppfattas Göteborg fortfarande som en skräpig stad.

– Efter en fin fredagkväll på Avenyn eller i Slottsskogen är det ju skräpigt där, säger Ingvar Brattefjäll.

– Och efter en stormatch på Gamla Ullevi slängs det otroligt mycket papper, fimpar och snabbmatsförpackningar. Det vore värt väldigt mycket om folk kan anamma budskapet att ta hand om sitt skräp.