“Det finns ett väldigt stort intresse” Som en del i arbetet för att hindra smittspridning under covid-19-pandemin gör miljöförvaltningen i Göteborg trängselkontroller på serveringar varje helg. Nu finns en sida på Göteborgs Stads webbplats där resultaten läggs ut fortlöpande. “Det finns ett väldigt stort intresse och vi vill vara transparenta med hur vi jobbar”, säger Peter Löwendahl, pressansvarig på miljöförvaltningen.

Peter Löwendahl, pressansvarig på miljöförvaltningen.

Göteborgs Stad: Information om tillsyn av trängsel på serveringar

Kontroll av trängsel på serveringar i Göteborg under covid-19-pandemin ingår nu i miljöförvaltningens ordinarie verksamhet. Sedan i torsdags i förra veckan går det att ta del av resultatet på en sida på Göteborgs Stads webbplats – se länken här ovan. Informationen uppdateras på måndagsförmiddagarna.

– Inspektörer är ute varje helg, oftast fredag kväll och lördag kväll. Under veckan följer vi upp det vi sett, vissa uppföljningar behöver göras när det är trängsel senare på kvällarna, men en del uppföljningar kan vi göra under dagen, säger Peter Löwendahl.

 Sex ställen fick anmärkningar

Under helgen som gått gjorde inspektörerna 25 besök på serveringar. På sex ställen gjordes anmärkningar som miljöförvaltningen behöver följa upp. Inget ärende var så allvarligt att de behövde tas upp med Smittskydd Västra Götaland.

– De verksamheter som hade anmärkningar förra helgen hade gjort åtgärder, så där såg det bättre ut. Förra helgen hade vi tre ställen som vi hade dialog med smittskydd kring, men de valde att inte stänga, utan fortsätta dialogen. Och nu kunde vi se att de verksamheterna hade gjort tillräckliga åtgärder.

Hur inspektörer arbetar

På webbsidan går det bland annat att ta del av hur inspektörerna arbetar och vad det är som kan leda till att smittskydd tar beslut om att stänga en servering.

– Då handlar det om trängsel. Det kan finnas anmärkningar att det saknas information eller rutiner, men det i sig leder inte till stängning.

Det går också att se hur många besök inspektörerna gjort, hur många som lett till någon form av anmärkning, hur många serveringar som fått stänga och hur många anmärkningar som inte är åtgärdade.

Det framgår inte vilka serveringar som fått anmärkningar, varför?

– Det beror på att det är pågående ärenden, säger Peter Löwendahl.