Arbetet inleds första veckan i april. Park- och naturförvaltningen kommer att ta ner 14 angripna träd i Vasagatans allé i början av april. Förutom att en arborist besiktigade träden i höstas och lämnade rekommendationer, har träden också undersökts med en så kallad resistograf som mäter hur stark veden är.

Tidigare beskärningar har orsakat svåra rötangrepp på tio av de fjorton träden och två av dem är angripna av svampen ganoderma.

– De skador som kartlagts påverkar trädens stabilitet och vi bedömer att det finns risk att fallande grenar och dylikt kan skada förbipasserande och fordon, säger Lena Jakobsson, chef för parkenheten vid park- och naturförvaltningen.

Gång- och cykelbanan stängs av under tiden
Träden kommer att tas ner bit för bit med hjälp av kranbil. Detta eftersom de bedöms vara så instabila att det blir för riskabelt att klättra upp i dem. Gång- och cykelbanan kommer att vara avstängd under tiden som arbetet pågår.

Besiktningsprotokoll och mer information om aktuella trädprojekt finns på Göteborgs Stads hemsida (se länken nedan).

3D6A_2.jpg

De röda fyrkanterna markera de träd som ska tas ner.