Minst fyra träd måste fällas. Med start den 10 juni kommer park- och naturförvaltningen ta ner fyra till sex riskträd på Linnégatan. Samtidigt ska ett tiotal träd i olika omfattning beskäras från grövre döda grenar. Det handlar om en ren säkerhetsåtgärd för att undvika att grenar faller ner och orsakar skador.

− De här träden har så många döda grenar att sommartorka, vind eller regn kan göra att de faller ner och skadar både parkerade bilar och förbipasserande, säger Lena Jakobsson, enhetschef för parkenheten på park- och naturförvaltningen.

De träd som ska beskäras finns spridda längs hela gatan. Träden som ska tas ned finns i de tre kvarteren från Prinsgatan och söderut mot Nordenskiöldsgatan, på Linnégatans östra sida.

− Fyra träd vet vi bestämt att vi måste ta ner. Ytterligare två kanske måste tas ner om det visar sig att de är i för dåligt skick när vi börjar beskära dem, säger Lena Jakobsson.

Klart beslut efter midsommar
Redan i höstas började träd att fällas på Linnégatan och tanken var att plantera helt nya träd – tulpanträd – på gatan. På grund av protester från allmänheten stoppades trädfällningen och i våras presenterades ett helt nytt förslag för Linnégatans alléträd.

− Vi arbetar med att sammanställa de synpunkter vi har fått in. Tidigast veckan efter midsommar kommer det att finnas ett färdigt beslut i frågan, säger Lena Jakobsson.