Ger många vinster. På mer än tio av idrotts- och föreningsförvaltningens bollplaner används robotgräsklippare. I år ökar användningen ytterligare och i västra Göteborg används numera enbart robotgräsklippare. ”Fördelarna är många −framför allt för klimatet och arbetsmiljön, säger Andreas Nilsson, enhetschef Väster.

Idrotts- och föreningsförvaltningen började testa robotgräsklippare i liten skala redan för fyra år sedan. Sedan dess har nästan alla fossildrivna och manuellt styrda gräsklippare bytts ut.

− Vi såg tidigt att robotgräsklippare var rätt väg att gå. De passar både våra miljö− och automatiseringsmål, säger Andreas Nilsson.

Även inom förvaltningens två andra arbetsenheter, Centrum och Östra Hisingen, används robotgräsklippare. Men också eldrivna gräsklippare.

− Det övergripande målsättningen är att öka elektrifiering, men sedan finns det en rad faktorer, som avstånd mellan anläggningar, deras utformande och persontillgång, som avgör var och när det fungerar bäst med en robotgräsklippare eller en eldriven, manuellt styrd gräsklippare.

Tar bort riskmoment

Andreas Nilsson betonar att robotgräsklipparna inte är en effektivitetsåtgärd. Snarare handlar det om att omfördela personalresurserna så att mer tid kan läggas på den övriga skötseln av anläggningarna samt arbetsmoment som kan ge ännu bättre gräsmattor.

Men robotgräsklipparna kräver också en del skötsel, framför allt i början behöver de justeras ett antal gånger innan de fungerar optimalt. Trots det menar Andreas Nilsson att robotarna frigör tid och förbättrar personalens arbetsmiljö.

− Robotarna avlastar och kan ta över riskfyllda moment som att klippa gräsytor med kraftig lutning. Ett arbetsmoment som tyvärr lett till en del olyckor, säger han.

Teknikutvecklingen går fort framåt och Andreas Nilsson utesluter inte möjligheten att använda robotar även inom andra områden.

− Bara på de här åren som vi testat robotgräsklippare har de utvecklats enormt och är mycket smartare nu. Det är ett nytt, mer effektivt och miljövänligare sätt att arbeta på – samtidigt som kvalitén för våra besökare är densamma, säger han.