Riskerna för att få hörselskador på rockklubben på Henriksberg ska minimeras. Rockklubben är testlokal för Akustikprojektet som syftar till att skapa en öronvänlig hårdrocksmiljö. Måndagen den 8 november inleds projektet med ljudmätningar under en konsert med Overnight Sensation.

Akustikprojektet är ett brett samarbete under ledning av Arbetslivsinstitutet i Göteborg och Ammot, Artister och musiker mot tinnitus. I projektet ingår även musiker, arrangörer, akustiker, forskare, ljudtekniker och representanter från miljöförvaltningen.

Mimimera risker för tinnitus

Genom att bygga om en rockklubb akustiskt och tekniskt ska man undersöka om det är möjligt att åstadkomma högkvalitativt ljud på nivåer som minimerar riskerna för tinnitus och andra hörselskador.

Dessutom ska attitydundersökningar genomföras med publik, personal och musiker i samband med konserter före och efter ombyggnaden. Projektet avslutas med en konsert- och utbildningsdag under försommaren 2005.

Enligt socialstyrelsens rekommenderade gränsvärden ska genomsnittsnivån för en konsert ligga på 100 decibel med 115 decibel som högsta nivå.