Gratis rockkonsert med Emrik Larsson, ekologisk bjudmat och eko-öl och eko-vin i baren. På onsdag kväll ordnar kretsloppskontoret en kväll för den som vill ha roligt och samtidigt fundera över vad och hur vi konsumerar.

-Vi blev jätteglada för att Emrik Larsson, sångaren från Stonefunkers, ville ställa upp med en gratiskonsert. Han har lovat smakprov både från nya soloplattan Airborne och ett par funk- och soul-klassiker, säger Maria Ivarsson, informatör på kretsloppskontoret och avfallscoach i projekt Leva livet.

Emrik Larsson och hans familj är med i projektet Leva livet, som går ut på att elva hushåll i Göteborg antar en rad utmaningar inom livsstil och miljö. Just nu handlar det om utmaning nr 2: Att minska avfallet.

Ett ton avfall per invånare!

År 1900 slängde göteborgarna 50 kilo avfall per person och år. Idag slänger vi cirka 460 kilo och om inget görs för att vända trenden kommer vi att slänga runt 1.000 kilo år 2050. Ett ton sopor per person och år!

-Ju mer pengar vi tjänar, desto mer sopor blir det. Samtidigt finns det inga siffror på hur mycket en vanlig familj faktiskt kan minska avfallsmängderna, säger Maria Ivarsson.

– Den här kvällen är tänkt att ge inspiration, idéer och tankar om vad man kan göra föra att leva lite mindre klimat- och resursbelastande.

Varannan vill minska sin konsumtion

En opinionsundersökning gjord av kretsloppskontoret visar att 53 procent av göteborgarna är beredda att minska sin konsumtion av prylar och kläder. Lika många, 53 procent, är beredda att ändra sina vanor och köpa tjänster istället för prylar för att minska sin miljöbelastning.

Maria Ivarsson hajade till och blev glatt överraskad över siffrorna.

–Jag trodde att vi var mer konsumtionsinriktade. Mer än hälften av göteborgarna är faktiskt beredda att ändra sin konsumtion, både att köpa mindre och köpa annorlunda.

– Vi säger att vi lever i ett konsumtionssamhälle idag. Men kommer vi att göra det i morgon? Till sist är ju frågan: Handlar livet om att skaffa fler prylar eller om att njuta?

Förutom Emriks konsert, mingel och ekologisk mat blir det visning av filmen Outside the box, som handlar om avfall och konsumtion. Allt händer på House of Win-Win, Tredje Långgatan 13 B, med start kl 18.30. Konserten börjar runt kl 20.