Först i stan. Röhsska museets café har länge varit känt för sitt stora ekologiska utbud, men det är först nu man tagit tag i att certifiera sig. Och då blev det rejält: tack vare att mer än hälften av råvarorna är ekologiska är design-caféet nu först i stan med att kunna stoltsera med inte bara ett utan två Krav-märken.

– Det är ju väldigt roligt att kunna visa upp en sådan tungt vägande certifiering, säger en stolt Lina Claesson på Röhsska museets café.

Tillsammans med sina tre kollegor har hon nyss fått en utbildning av personal från Krav, och även om mycket var nytt och lärorikt så var mycket också bekant för dem sedan tidigare.

– Det var intressant att få en fördjupad insikt i vilken betydelse det har för miljön och djurhållningen om produktionen lever upp till Krav-kriterierna eller inte. Vi som arbetar i caféet är alla personligen väldigt intresserade av miljöfrågor och har ju länge gjort allt vi kan för att servera så ekologiskt hållbara produkter som möjligt, men det är först nu vi tagit tag i att bli certifierade, säger Lina Claesson.

Målet är tre märken
Och då blev det alltså rejält. Om man ska få sätta ett Krav-märke på dörren och menyn så krävs det att minst 25 procent av inköpsvärdet på råvarorna härrör från ekologiska produkter, och vill man ha två märken krävs det minst 50 procent.

– Jag har ingen exakt siffra men vi ligger uppåt 70 procent, så vi fick två Krav-märken! säger Lina Claesson, som därmed arbetar på Göteborgs hittills enda café med dubbel märkning. Målet är att nå minst 90 procent och därmed få maximala tre Krav-märken.

– Det är faktiskt inte så svårt längre att få tag i ekologiskt framställda råvaror. Vi samarbetar med lokala producenter som dagligen levererar Krav-certifierade bröd och bakverk och även de större leverantörerna har ett växande utbud. Och det beror ju på att det finns en stor efterfrågan hos kunderna som är medvetna och intresserade, och dessutom villiga att betala någon krona extra om de vet att mjölken kommer från glada kor, säger Lina Claesson.