Den 1 juni blir det förbjudet att röka på Göteborgs uteserveringar om de har tak och väggar. På en helt öppen uteservering blir det tillåtet att röka, såvida inte röken kan blåsa in i restaurangen - då är det rökförbud. Och för restaurangtält gäller rökförbud.

Så tolkar miljöförvaltningen den nya tobakslagen som träder i kraft 1 juni. Men ännu återstår en del att reda ut. Exakt hur mycket väggar eller inglasning skiljer en uteservering från en sommarveranda? När blir det rökförbud?

”Draperi räcker inte”

– Vi har inte formulerat det ännu, men vi ska bjuda in restaurangbranschen, både fack och arbetsgivare, till ett möte den 3 mars. Då ska vi berätta exakt hur vi tolkar lagen, det beskedet är vi skyldiga att ge krögarna, säger Björn Närlundh på miljöförvaltningen.

Vad det gäller restaurangernas rökrum är det dock klara besked redan nu. De ska vara minst 8-10 kvadratmeter, men högst 25 procent av lokalens yta. Där får inte bjudas mat eller dryck, spel eller underhållning.

– Och det ska vara ett riktigt rum med dörr, ett draperi räcker inte, förklarar Björn Närlundh.

På torsdagen medverkar han vid ett seminarium på länsstyrelsen kring alkohol- och tobaksfrågor. Ett 70-tal personer, de flesta alkohol- och tobakshandläggare i länets kommuner, får bland annat veta hur det gått i andra länder som infört rökförbud.

Överdrivna farhågor

I Norge fimpade man på krogarna i somras. Där har farhågorna om kraftigt minskad omsättning på pubar och restuaranger inte besannats.

– På de flesta håll har det fungerat mycket bra, även i tuffa länder som Irland, säger Örjan Åkerberg, verksamhetsansvarig för Tobakspreventivt Center Väst, ett kunskapscentrum i Västra Götalandsregionen.

Han tror att den svenska restaurangbranschens farhågor om minskad försäljning är överdrivna.

– Det kommer inte att bli så förskräckligt. Snarare tvärtom, att barer och restauranger tjänar på en betydligt bättre arbetsmiljö och friskare personal.

– Kalifornien i USA har haft rökförbud på krogarna i tio år och där tycker nästan 90 procent av befolkningen att det är bättre nu. Och undersökningar bland barpersonal visar att deras hälsa har blivit radikalt mycket bättre på de tio åren, främst vad gäller luftrörsbesvär, säger Örjan Åkerberg.