På väg till Hökälla för att leka. När trafikkontoret drog om dräneringsrören under Skogomevägen passade man också på att lägga rören i en svag lutning. Allt för att underlätta för yrvakna grodor som nu börja röra sig från sina övervintringsplatser till våtmarkerna i Hökälla. En nyuppsatt skylt varnar också för ”Grodor på väg”.

– Vi skulle ändå göra rörarbeten under marken för dränering, så när park- och naturförvaltningen undrade om vi kunde lägga dem i en svag lutning för att underlätta för groddjuren sa vi självklart ja, säger Hamid Irany, projektledare på trafikkontoret.

Skogomevägen korsar och skär därmed av en urgammal vandringsled för grodor som tar samma väg år efter år till våtmarkerna i Hökälla där de ska leka och fortplanta sig.

– Men med de här åtgärderna hoppas vi att de får en lite bättre chans att klara sig över, eller rättare sagt under, säger Sofia Olsson, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Dessutom har trafikkontoret satt upp en skylt vid Skogomevägen för att varna för ”grodor på väg”.

– Vi hoppas att både cyklister och bilister tänker sig lite för och att de kanske även tycker det är spännande att det rör sig så mycket grodor i området, säger Sofia Olsson.