Avtal med Svenska kraftnät. Göteborg Energi har skrivit avtal med Svenska kraftnät i vinter. Det innebär att Rya kraftvärmeverk kan leverera extra el om det behövs för att undvika effektbrist. “Det känns bra att vi kan bidra när läget är kärvt och energisystemet är under press”, säger Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi.

Rya kraftvärmeverk används främst för värmeproduktion i Göteborg och är en reservanläggning som Göteborg Energi tar till när det är riktigt kallt. Den kan också producera el.

– Det går att producera 250 megawatt el och det är en tredjedel av Göteborgs förbrukning, säger Cecilia Erdalen.

Upp till 250 megawatt

 Avtalet som Göteborg Energi och Svenska kraftnät tecknat innebär att Svenska kraftnät får tillgång på upp till 250 megawatt el i vinter i Västsverige.

– Om det behövs för elsystemet i Sverige så har de säkrat upp att de kan be oss dra igång elproduktion i Rya kraftvärmeverk. Hur mycket el vi kommer att producera återstår att se, det beror på situationen i elnätet i stort.

Bidra till stabilitet

 Avtalet gäller från den 10 december 2022 till 31 mars 2023.

– Energiförsörjningen i Sverige är i ett utsatt läge och vi kan genom det här avtalet bidra till ökad stabilitet i elnätet. Rya kraftvärmeverk kan producera mycket el och har en viktig roll i energisystemet, säger Daniel Stridsman, affärschef för värme och kyla på Göteborg Energi.

Rya kraftvärmeverk är den andra anläggningen som Svenska kraftnät tecknat avtal med, avtal finns också med Heleneholmsverket i Malmö.