Mer kött och ökad befolkning ställer nya krav. Gryaab har byggt ut kvävereningen på Ryaverket för att möta framtidens krav. Det nya reningssteget, en ny driftcentral och bolagets 45 år i branschen firas med öppet hus på Ryaverket på lördag 30 september.

‒ Vi är mycket glada över den nya kvävereningen. Det här är en stor satsning som ger oss en modern reningsprocess med god arbetsmiljö och gör oss bättre rustade för att hantera framtiden, säger Gryaabs vd Anders Åström.

En ökning av befolkningen och det faktum att vi äter allt mer kött skapar mer kväve i avloppsvattnet. För att undvika övergödning och algblomning, som är en följd av kväveutsläpp, bygger Gryaab ut kvävereningen på Ryaverket.

‒ Nu har bakterierna flyttat in i specialanpassade bassänger med ger kapacitet att ta emot kväve från befolkningen i hela Göteborgsregionen fram till år 2030.

Firar med öppet hus
Anders Åström betonar även ett annat sätt att få renare avloppsvatten.

‒ Köttet vi äter innehåller massor av kväve. Det kommer sedan till reningsverket med vår urin. Kan man välja att äta vegetariskt någon dag i veckan gör det stor skillnad.

För att fira det nya reningssteget, flera andra nybyggnationer och Gryaabs 45 årsjubileum bjuder bolaget in till öppet hus på Ryaverket lördagen den 30 september. Det blir tipspromenad, fika och finns möjlighet att spela bajsbasket och träffa Gryaabs medarbetare.