”Många göteborgare vistas i våra lokaler”. Hela Göteborgs Stad har fått i uppdrag att tillsammans minska elanvändningen För lokalförvaltningen, som ansvarar för förskolor, skolor, boenden och flera andra offentliga lokaler, innebär det att fokus skiftar i det pågående energiarbetet. Dialogen med hyresgästerna kommer att handla mer om extra besparingsbehov den kommande vintern.

Göteborg Stads förvaltningar har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att spara el. Målet är minska el-effekttopparna, som vanligtvis uppstår morgon och eftermiddag på vardagar, med fem procent.

Stadens förvaltningar och bolag ska också minska elanvändningen i vinter med tio procent.

– Först och främst så vill vi säga att det inte tagits några beslut än om hur el- och energibesparingarna ska genomföras, säger Dan Ervall som är enhetschef för energi, innemiljö och installationer på lokalförvaltningen.

150 000 göteborgare

– Om vi kommer behöva utföra förändringar som på något vis påverkar inomhusklimatet så kommer vi naturligtvis ta dessa beslut gemensamt med berörd verksamhet, fortsätter han.

Lokalförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av Göteborgs Stads förskolor och skolor samt särskilda boenden med mer. Enligt lokalförvaltningens uppskattningar vistas varje dag ungefär 150 000 göteborgare i lokaler som förvaltningen ansvarar för. Det är allt från förskolebarn till lärare, kökspersonal, äldre och personer med funktionsvariationer.

– För att nå kommunfullmäktiges mål kartlägger nu en styrgrupp på lokalförvaltningen vilka åtgärder som ger bäst effekter, och vilka eventuella konsekvenser olika insatser kan ha på inomhusklimatet, berättar Dan Ervall.

Tillfälliga temperaturjusteringar kan bli aktuellt

I lokalförvaltningens långsiktiga arbete med energieffektivisering optimerar man bland annat driften av värme- och ventilationssystemen och gör översyner för att hyresgästerna ska ha ett bra inomhusklimat.

För att nå den kommande vinterns extra skarpa energibesparingsmål kan det bli aktuellt att tillfälligt justera temperaturer i kontor, förskolor och skolor.

– Vi kan också behöva anpassa uppvärmnings- och ventilationssystem för att inte belasta elnätet under den tid på dygnet då energiåtgången är som störst.

Inga beslut tagna om generella sänkningar

Ett av lokalförvaltningens mål är att jämna ut effekttoppar vid hög belastning på elnätet, och önskvärt är då att detta inte märks för hyresgästerna.

– Men det finns inga beslut tagna än i staden om att generellt sänka inomhustemperaturer, säger Dan Ervall.