Affischkampanj på stan. Extra städpersonal, smarta papperskorgar och containrar vid badplatser – Göteborgs Stad gör många insatser för att nedskräpningen i staden ska minska. Men allmänheten måste hjälpa till och därför gör park- och naturförvaltningen en kampanj för att påminna om det.

När det blir varmare umgås och vistas vi, som bor eller besöker Göteborg, gärna utomhus i våra parker, grönområden och vid badplatser. Med oss har vi inte sällan något att äta och dricka, vilket innebär att pizzakartonger, glasspapper, take away-muggar och andra engångsartiklar behöver slängas någonstans.

– Vi försöker ge så bra förutsättningar som möjligt för allmänheten att hantera skräpet på rätt sätt och vi jobbar hårt för att det offentliga rummet ska hållas rent till exempel med extra städpersonal. Här behöver alla hjälpas åt för att hålla staden ren, säger Rachel Lichter, planeringsledare för det förebyggande arbetet mot nedskräpning på park- och naturförvaltningen.

Affischer i stadsmiljö

Med kampanjen En ren stad blir en leende natur vill park- och naturförvaltningen uppmärksamma allmänheten på att det skräp som inte tas om hand i vår stadsmiljö till sist hamnar i naturen och haven där den påverkar djur och natur negativt. Med affischer i stadsmiljön och skyltar på papperskorgar förmedlas budskapet.

– Konceptet är att när naturen mår bra då mår även vi människor bra, och håller vi staden ren mår naturen bättre. Våra skyltar har även QR-koder som gör att man kan läsa mer om hur Göteborg städas och hur man som allmänhet kan hjälpa till, säger Rachel Lichter.

Gå vidare till nästa soptunna

Hon lyfter fram att det finns flera saker allmänheten kan tänka på för att hålla mark och natur fri från skräp. Att använda flergång- i stället för engångsartiklar, är ett råd. Ett tips är att ta med en påse att samla skräpet i om du är ute i stadens naturområden där det är längre mellan sopkärlen. Att ställa sitt skräp bredvid en full papperskorg bidrar till nedskräpningen. Om närmaste soptunna är full – gå vidare till nästa eller ta med ditt skräp hem.

– Använd fimpomater eller askkoppen på stadens papperskorgar om du behöver göra dig av med en fimp. Det är synd att det slängs så många fimpar på marken. De är svåra att städa upp och giftet i cigaretten skadar naturen.

Sensorer har varit till stor hjälp

I år finns containrar utställda på 14 badplatser som ersätter mindre soptunnor, som lätt blir överfulla varma sommardagar. Fler papperskorgar och sorteringsstationer placeras också ut inför sommarsäsongen på strategiska platser där många göteborgare gärna äter ute, som till exempel Slottsskogen och Kungstorget.

I Slottsskogen finns 70 papperskorgar med sensorer som mäter när de behöver tömmas. De testades förra sommaren och har varit till stor hjälp, enligt Rachel Lichter.

– Det har inneburit ett effektivt sätt att jobba för våra utförare, som inte behöver åka till tomma papperskorgar för att se om de behöver tömmas. Det sparar tid och utsläpp. Målsättningen är att nästan samtliga papperskorgar ska ha sensorer år 2025.

Vad vill du mer hälsa till göteborgare och besökare?

– Att vi ska ta tillvara på och njuta av alla härliga platser som finns i staden. Det kan vara bra att veta att det sedan i januari i år finns en ny lag som innebär att det är straffbart att skräpa ner även med små grejer som fimpar, tuggummi eller kapsyl.