Vinnare utsedd i gestaltningstävling. Göteborg energi planerar att bygga en ny bioångpanna i Rya. Hur den kan se ut har tagits fram i en gestaltningstävling i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter.  Det vinnande bidraget heter Kakelugnen, ritad av Gottlieb Paludan architects.

All fjärrvärme i Göteborg ska produceras av återvunna eller förnybara bränslen senast 2025.  Göteborg Energi planerar därför att bygga en ny bioångpanna i Rya på Hisingen. Gestaltningstävlingen är en del i förstudien och detaljplaneärendet. Det vinnande bidraget ska ligga till grund för framtida gestaltning.

Det vinnande förslaget

– Arkitekturen i det vinnande förslaget Kakelugnen bedöms fungera väl i sitt sammanhang och visar på ett litet klimatavtryck i både byggprocess, under byggnadens livslängd och möjliggör demontering för återbruk. Att arbeta med ett livscykelperspektiv på det här sättet ger byggnader en större chans att tåla förändring över tid och är något vi bör ta vara på i större utsträckning, säger Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och som suttit med i juryn.

Förslagen bedömdes av jury

Förslagen som kom in bedömdes av en jury från Göteborg Energi, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter. De tittade på gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning. Juryn hade hjälp av kunniga inom hållbarhet, ekonomi/kalkyl, byggbarhet/konstruktion och drift/förvaltning.