Havsmiljön i fokus på Volvo Ocean Race. "Miljöarbetet går inte jättefort, men Göteborg kan ge viktiga bidrag. Ett mål är att halvera utsläppen av plastskräp i havet till 2021". Det sa miljöförvaltningens direktör Anna Ledin när hon bland annat deltog på Volvo Ocean Summit i Frihamnen på måndagen.

Volvo Ocean Summit är ett möte där representanter från näringsliv, myndigheter och organisationer träffas för att diskutera hållbarhetsfrågor i samband med segeltävlingen. På plats i Race Village fanns bland annat Sveriges miljöminister Karolina Skog, Jan Eliasson ambassadör och ordförande för fredsforskningsinstitutet Sipri, Martin Lundstedt och Håkan Samuelsson från Volvo, Lisa Svensson från FN:s miljöprogram UNEP samt Kronprinsessan Victoria.

– Det var ett spännande möte och en bra bredd med representanter från näringsliv, akademi, det offentliga samt olika typer av organisationer. Det är precis den bredden vi behöver. Alla måste bidra om vi ska komma något vart med hållbarhetsfrågorna, sa miljöförvaltningens Anna Ledin, en av talarna på Volvo Ocean Summit.

Utsläppen av plast ska halveras
Fokus i år var havet, och särskilt nedskräpningen av plast. Ett ämne som även Göteborgs Stad arbetar med.

– Vi har som mål att halvera utsläppen av plastskräp till havet fram till 2021, och sen behålla den nivån. Det är en stor utmaning. Inte minst eftersom vi inte har möjlighet att påverka och besluta om allt som bidrar till den försämrade miljön. Precis om med klimatet så är havsmiljön en global fråga. Men vi ska bidra där vi kan, i stort som smått, säger Anna Ledin.

Alternativa konstgräsplaner
Göteborgs Stad arbetar bland annat med att minska användning av engångsplast i samband med event, och för att plast i så stor omfattning ska återanvändas. Genom att städa Göteborg från plastskräp och se till att det finns papperskorgar där det behövs kan man undvika att plastskräp spolas ned i havet med dagvattnet.

Staden arbetar också aktivt för att hitta bättre och hållbara alternativ till konstgräsplanernas gummigranulat.

– Vi håller också på att ta fram metoder för att mäta äta hur mycket makro-, mikro- och nanoplast som konstgräsplanerna släpper ut. Om vi ska halvera mängden måste vi ju veta vad vi utgår från, säger Anna Ledin.

Smarta lösningar kan spridas
Göteborgs Stad har ett ambitiöst miljöprogram som består av tolv lokala miljömål. Och även om det enligt Anna Ledin går långsamt, så kan staden bidra och har en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Vi är Sveriges näst största stad som växer både när det gäller befolkning och näringsliv. Hittar vi smarta lösningar så kan de spridas. Som exempel tittar vi på klimatsmarta alternativ för de mindre arbetsmaskiner som staden äger, som redskapsbärare, hjullastare, gräsklippare och traktorer. Med vår volym kan vi få producenterna att ta fram nya alternativ. Liksom att miljödiplomera stadens event. Då visar vi andra att det går, säger Anna Ledin.