Ska gälla från 1 januari. Dyrare drivmedel och dyrare drift och underhåll av förbränningsanläggningen i Sävenäs gör att taxan för avfall, vatten och avlopp kan få en större höjning vid årsskiftet. Ett slutgiltigt besked tas i kommunfullmäktige i slutet av november eller i december.

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. På grund av ökande priser i verksamheten har kretslopps- och vattennämnden nu ställt sig bakom förslaget att höja avfallstaxan md 12,6 procent och VA-taxan med åtta procent från 1 januari 2023.

Höjningen när det gäller avfallstaxan innebär att en genomsnittlig villa får en höjning med 224 kronor per år och en lägenhet med 182 kronor per år. För boende i lägenhet betalas dock avgiften via hyran.

En åttaprocentig höjning av VA-taxan skulle innebära en ökning med 545 kronor per år för en genomsnittlig villa. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en höjning med 4 498 kronor per år, alltså 25 kronor per månad för en lägenhet.