Fem tips från Göteborgs förra stadsbonde. Fastighetskontoret i Göteborgs Stad har under många år arbetat med att skapa förutsättningar för fler göteborgare att odla kommersiellt. 2019 anställdes Göteborgs första stadsbonde Klara Hansson för att starta en modellodling på Angereds gård.

Modellodlingen baseras på en odlingsmodell som heter ”market gardening”, vilket innebär att odlingen sker biointensivt på en småskalig yta för att ge så mycket skörd som möjligt. På bara 700 kvadratmeter gav modellodlingen tre ton grönsaker under 2021, vilket motsvarar grönsaker till 25 000 offentliga måltider. Maten från skörden har serverats i skolor och på äldreboenden i närheten av Angered, Gunnilse och Hisingen.

Fastighetskontoret har tillsammans med naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen drivit projektet med syftet att producera både mat och kunskap.

– Man kan se projektet som en slags schweizisk armékniv. Det producerar kunskap, genererar mat och visar hur det går att jobba med den här typen av frågor i kommuner i framtiden.  Vår förhoppning är att detta kan öppna dörrar för upphandlingar från mindre lokala odlare, säger Martin Berg, planeringsledare på fastighetskontoret.

Arbetet med modellodlingen fortsätter
Nu har grundskoleförvaltningen tagit över finansieringen av modellodlingen och anställt Ida Nilsson som ny stadsbonde. Grundskoleförvaltningen vill med hjälp av odlingen skapa en närhet och förståelse för hur en odling i liten skala kan fungera och planerar olika typer pedagogiska aktiviteter vid Angereds gård.

– I min roll som stadsbonde kommer jag fortsätta arbetet med modellodlingen och vidareutveckla Klaras arbete. Nu när grundskoleförvaltningen tagit över är det tänkt att pedagogik ska ta en mer integrerande roll i odlingen, säger Ida Nilsson.

– En del av stadsbondens roll är att vara ett förebildsexempel för andra odlare som vill hyra och nyttja Göteborgs stads odlingsytor. Så vi försöker hitta ett koncept där vi kan vidareutbilda andra i staden till att våga börja odla för kommersiellt bruk. Numera finns det en vuxenutbildning i market gardening som ges här på gården. Vi vill även få hit skolklasser så att barn får lära sig om odling, säger Ida Nilsson.

Foto: Martin Berg