Ljud kan påverka människor på många olika sätt och forskning på området visar att olika människor är mycket olika känsliga för ljud från omgivningen. Många tror att människor vänjer sig vid buller, men det är en myt menar Evy Öhrström som forskar om ”ljudlandskap för bättre hälsa” vid Göteborgs Universitet. Har du svårt att sova? Har du ont i huvudet? Ljud kan påverka människor på många olika sätt och forskning på området visar att olika människor är mycket olika känsliga för ljud från omgivningen.

Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, svårigheter att kommunicera, trötthet, huvudvärk eller illamående är alla symptom som kan uppstå när man är utsatt för buller. Även symptom som muskelvärk och hjärt-kärlsjukdomar kan kopplas hit. Upplever lättnad Kroppen påverkas mer av oönskat ljud, det vi kallar ”buller”, än av sådant ljud som man är förberedd på eller uppskattar. Men även om man inte störs direkt av ett ljud påverkas man fysiskt av det. Buller påverkar vår prestation, inlärning och vårt allmänna psykosociala välbefinnande. – Många gånger upplever man en väldig lättnad när ett störande fläktljud stängs av, ett ljud som man kanske inte uppmärksammat medan det var igång, men som ändå påverkar oss, säger Björn Närlundh, utredningschef på miljöförvaltningen. – Om man bor i stan accepterar man oftast en hel del trafikljud, men det kan vara svårare med andra ljud som dem från fläktarna eller kylanläggningarna mot gården. Barn särskilt utsatta Barn är en grupp som påverkas särskilt mycket av buller. Enligt forskare vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm, har man kunnat påvisa samband mellan bullerexponering och nedsatt prestationsförmåga i olika tankekrävande arbetsuppgifter. Det som påverkats mest är läsning, uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och minnesförmåga. Samhällsbuller anses också kunna påskynda och förstärka utvecklingen av underliggande mentala problem. Vänjer sig inte Många tror att människor vänjer sig vid buller, men det är en myt som forskaren Evy Öhrström, universitetslektor vid avdelningen för miljömedicin vid Göteborgs Universitet vill slå hål på. – De flesta människor vänjer sig inte vid buller, säger hon. Människor är olika känsliga för ljud eller buller. Knappt 20 procent av befolkningen är inte alls känsliga, men 35 procent av befolkningen är mycket eller ganska känsliga för buller. – Man är mindre störd av buller från trafik om man har tillgång till fönster mot en ”tyst sida” och har åtminstone en attraktiv sida av bostaden med ett så kallat ”positivt ljudlandskap” i en tilltalande miljö, säger Evy Öhrström. Fönster på gläntEvy Öhrströms forskning inom Mistra-programmet ”Ljudlandskap för bättre hälsa” visar att de allra flesta människor (cirka 80 procent) vill sova med fönstret på glänt, men om sovrummet vetter mot bullerbelastade gator är det bara cirka en femtedel som sover med fönstret öppet. – De mest påtagliga effekterna av buller från vägtrafik är att sömnkvalitén blir försämrad, att bullret också hindrar vila och återhämtning dagtid och försvårar samtal, säger hon. Samma ljud – fast olikaVi upplever också buller olika beroende på i vilket sammanhang vi utsätts för det. Det är kanske samma ljudvolym på Hedens parkering och i Trädgårdsföreningen, men vi upplever det som tystare och behagligare i Trädgårdsföreningen för där finns så många andra kvaliteter. Likadant kan man jämföra ljudet i Trädgårdsföreningen med ljudet (tystnaden) på fjället. Trädgårdsföreningens ljud hade upplevts som fullkomligt outhärdligt uppe på ett fjäll. ”Ljudlandskap” Genom att stadsplanerarna arbetar med så kallade ljudlandskap kan man många gånger förebygga problem med buller. I planeringen av nya bostäder gäller det att ta hänsyn till bullernivåer och försöka skapa de värden som gör att bullernivåerna blir mindre påtagliga. När det gäller fläkt- och kylanläggningar på gårdar handlar det ofta om att välja bästa möjliga teknik. Ofta blir det lite dyrare till att börja med, men man slipper onödiga klagomål efteråt. Den idealiska innergården ska vara en ljudoas som ger ro för både kropp och själ, som här på Olivedalsgatan. Foto: Peter SvensonKarin KärrbyMiljöförvaltningenFakta| Mistra • Mistra är en stiftelse som har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. • Mistras forskningsprogram ”Ljudlandskap för en bättre hälsa” bedrivs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Stockholms universitet.