Krisplanerna förberedda. Vad händer om de som förser göteborgarna med vatten, hämtar sopor och hanterar avlopp drabbas av covid-19? På förvaltningen Kretslopp och vatten är krisplanerna förberedda. ”Vi har en rad olika metoder redo att sätta in för att de här viktiga samhällstjänsterna ska fungera”, säger Hilda Kraamer som är chef på Göteborgs Stads avfallsavdelning.

Hilda Kraamer, chef för avfallsavdelningen.

Instruktionerna för hur man ska undvika att smittas av covid-19 är detsamma för medarbetarna på förvaltningen Kretslopp och vatten som för övriga medborgare. Dock skulle konsekvensen av att många insjuknar kunna påverka oss alla. Därför har man infört extra åtgärder för att undvika smitta och planerat för om situationen ändå uppstår.

– Vi kan till exempel glesa ut våra hämtningar och ställa ut containrar och andra sopkärl.  Men våra chaufförer kommer att komma och hämta göteborgarnas sopor, säger Hilda Kraamer, chef för avfallsavdelningen.

På avdelningen har man inventerat olika verksamhetens olika delar för att kunna prioritera rätt. Extra fokus kommer till exempel ligga på äldreboenden och sjukhus.

Oväntade situationer
Hilda Kraamer berättar att det alltid finns en generell krisplan men att man har utvecklat en specifik och konkret plan för covid-19-krisen. Hon menar att det dock omöjligt att veta på förhand exakt hur händelseförloppet kommer att se ut.

Fredrik Torstensson, chef för ledningsnätsavdelningen.

– Vi hade till exempel ingen plan för alla restauranger och hotell som hört av sig och vill pausa sin sophämtning, eftersom deras avfall har minskat betydligt.

I vanliga fall finns regler kring avbrott i sophämtning. I nuläget har avfallsavdelning dock valt att låta alla verksamheter som vill få sina abonnemang vilande, för att hjälpa till med stora och onödiga kostnader.

Klarar en minskad arbetsstyrka
Avdelningen ledningsnät ansvarar för distributionen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Fredrik Torstensson är chef för ledningsnätsavdelningen:

–  Vi har satt in en rad smittskyddsåtgärder. Bland annat har vi minskat all kontakt med konsulter och entreprenörer, ställt in icke kritiska utbildningar och delat upp våra arbetsgrupper så att vi inte riskerar att en hel yrkeskategori blir sjuk samtidigt.

Skulle det ändå hända ett många blir sjuka är en minskad arbetsstyrka något som avdelningen hantera naturligt varje sommar.

– I samband med semestrarna lägger vi ner de planerade och pågående projekten som inte är nödvändig drift. Vi har med andra ord kapacitet att hantera den grundläggande driften med en mindre personalstyrka, men det finns såklart en gräns som vi självklart förbereder oss för att hantera, säger Fredrik Torstensson.

Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionsavdelningen.

Plan för prioriteringar
När det gäller vårt dricksvatten har Kretslopp och vattens avdelning för dricksvattenproduktion tittat över vad som går att skala bort om bemanningen skulle minska kraftigt.

– Vi har upprättat minimibemanningsplaner och gått igenom vilka funktioner som måste vara bemannade för att verksamheten ska fungera. Resten måste vi prioritera bort, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionsavdelningen.

Det betyder att alla långsiktiga och förebyggande projekt samt utvecklingsarbeten kommer att pausas.

–  I ett sådant läge blir vårt uppdrag endast att producera tillräckligt mycket och bra vatten till göteborgarna.

Man arbetar givetvis även för att inte den situationen ska uppstå. Medarbetarnas kontaktytor har minimerats, både gentemot varandra och externa kontakter, och arbetsgrupperna har omfördelats så att ingen del av verksamheten blir extra utsatt om många blir sjuka.

– Oavsett hur förutsättningarna ser ut måste produktionen av dricksvatten fungera, precis som hanteringen av sopor och avloppsvatten. Vi har en allvarlig situation och våra medarbetare vidtar alla skyddsåtgärder – in bara utifrån eget perspektiv, utan med hänsyn till oss alla, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.