82 åtgärder lyfts fram i ny rapport. Om Göteborg ska bli fossilfritt inom ramen för FN:s 1,5-gradersmål krävs en minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen med 32 procent per år – med start omgående. Det visar en rapport från miljöförvaltningen. Rapporten innehåller 82 konkreta åtgärder som kommunfullmäktige nu har fått att ta ställning till.

Läs rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade förra året att genomföra en utredning om vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna nå det 1,5-graders mål som antogs på FN:s klimatmöte i Paris 2015.

Nu har miljö- och klimatnämnden tillsammans med trafiknämnden, lokalnämnden och nämnden för inköp och upphandling genomfört utredningen som också antagits i miljö- och klimatnämnden.

Rapporten visar på vilka större systemförändringar som behövs för att Göteborg ska bli fossilfritt inom den tid som krävs, men har också 82 konkreta åtgärder som kan ge stora effekter på minskning av utsläppen.

Stora utmaningar
Utredningen visar att mängden växthusgaser som Göteborg kan släppa ut framöver är mycket begränsad om staden ska nå målen.

Foto: Fatima Grönblad

– Det är stora utmaningar som ligger framför oss. Med den takt vi minskar våra utsläpp i dag så når vi varken våra nuvarande mål eller mål som innebär att begränsa klimatpåverkan så att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning, säger Kristofer Palmestål, miljöutredare på miljöförvaltningen och en av utredarna som tagit fram rapporten.

Rapporten visar att utsläppen behöver minska till nära noll innan år 2030 om Göteborg ska hålla sig inom ramen för 1,5 graders målet.

Kräver förändring på bred front
– Det innebär en minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen med 32 procent per år. Väntar vi med att minska utsläppen kommer vi behöva öka takten senare och nå nollutsläpp tidigare eftersom det då finns en mindre budget kvar och mer koldioxid har hunnit ackumuleras i atmosfären, fortsätter Kristofer Palmestål.

Miljömålen kräver förändring på bred front och rapporten föreslår åtgärder inom 15 områden – bland annat inom biltrafik, energieffektivisering, byggnation, handel och näringsliv, flyg och godstransporter.

Kan göra skillnad
Göteborgs Stad göra skillnad som stor aktör – med ansvar för verksamheter som har betydelse för det framtida Göteborg som infrastruktur, energiförsörjning, utbildning och samhällsplanering.

Kristofer Palmestål menar att Göteborgs Stad till exempel kan dra nytta av sin roll som stor beställare och vara en drivande aktör på marknaden. Här har staden gjort mycket men måste fortsätta arbetet. Detta är extra viktigt när Göteborg är i expansiv fas och bygger mycket nya lokaler och bostäder.

– För att minska trafikens klimatpåverkan så behöver Göteborgs Stad fortsätta att planera för ett nära vardagsliv som minskar resande, men det kommer ta längre tid innan detta ger effekt. På kort sikt finns det dock åtgärder som kan minska trafikens klimatpåverkan eller låta oss använda vår befintliga infrastruktur mer effektivt, exempelvis höjda parkeringsavgifter, införa miljözoner och höjd och differentierad trängselskatt, säger Kristofer Palmestål.

Men det finns också mycket som staden inte har rådighet över på samma sätt.

– Vi måste jobba med ett brett spektrum av åtgärder inom Göteborgs Stad samtidigt som vi gör vad vi kan för att vi få stöd på nationell och internationell nivå i den samhällsomställning som krävs. Även om stadens rådighet över denna omställning är begränsad är det fortfarande viktigt att vi gör vad vi kan, säger Kristofer Palmestål.

Rapporten ska nu behandlas av kommunfullmäktige för att prioritera mellan de föreslagna åtgärderna.

Foto: Carin Smederöd