Mer förpackningsavfall med ökad e-handel. Många handlar på nätet under pandemin, och inför jul väntas e-handeln öka ännu mer. Det innebär fler förpackningar som behöver återvinnas. Här kommer några tips om hur du kan minska och sortera ditt julavfall.

– Mer e-handel ger mer förpackningsavfall. Dels är varorna väl förpackade vid transporten, dels slår många in dem en gång till – i julpapper, säger Emma Hilmersson, projektledare på Kretslopp och vatten.

 Återanvändning är ett sätt att minska sin avfallsmängd. Till exempel att spara och återanvända jul- och presentpapper eller slå in paketen i tyg. Och en fin glasburk kan bli en del av gåvan.

Bäst för miljön att minska sitt totala avfall

Störst miljöpåverkan har tillverkningen av produkter. Det är då råvaror förbrukas, kemikalier tillsätts och växthusgaser släpps ut.

– Att minska sitt totala avfall är därför bäst. Men att sortera det som blir kvar är också viktigt. Då kan vi återvinna materialet istället för använda ny råvara, säger Emma Hilmersson.