“Belysningen är en stor del av upplevelsen”. Jul på Liseberg startar den 19 november. Då, liksom under Halloween, fokuserar parken på att minska energianvändningen. “Vi är en av stadens mest synliga verksamheter och vad vi gör får ringar på vattnet för hur man uppfattar Göteborg och hur man agerar. Vårt fokus har därför legat på att på att sätta in insatserna där de gör störst skillnad,” säger vd Andreas Andersen.

Det går åt mycket energi för att driva Liseberg och nöjesparken har länge arbetat med att minska energiförbrukningen.  Energikrisen i Europa och höga elpriser har gjort frågan allt mer aktuell. Det är el som Liseberg främst använder som energi, följt av fjärrvärme.

Byggnaderna drar mest

Det är byggnaderna på Liseberg som drar mest energi. Den behövs bland annat för uppvärmning, ventilation, belysning, elektronik och kök. En sammanställning för 2015-2021 visar att Liseberg har minskat sin totala energianvändning något. Från drygt 30 0000 megawatt-timmar till runt 25 000 megawatt-timmar. Det beror bland annat på förändringar när det gäller antalet fastigheter,

Mårten Westlund, tillförordnad marknadschef på Liseberg.

till exempel revs Lisebergshallen 2018. Uppvärmning och ventilation har också setts över i vissa fastigheter.

Tre scenarier

Liseberg AB ägs av Göteborgs Stad och bolaget pratar regelbundet med stadsledningskontoret för att minska energiförbrukningen. Beroende på hur akut energibristen blir i höst och vinter har tre scenarier tagits fram. Liseberg arbetar nu utifrån det första scenariot som handlar om att minska energiåtgången. Det sker bland annat genom den interna kampanjen Energitjuvjakten där medarbetarna tillsammans arbetar för att minska energiförbrukningen.

Många frågor om belysningen

Första steget innehåller också insatser för restauranger och butiker. Även belysning och utrustning ses över för att se vad som kan släckas och stängas av, hur ofta det kan ske och hur länge.

– Vi får många frågor om hur vi hanterar just belysningen, som kommit att bli en viktig symbolfråga. När parken är öppen har vi belysningen tänd som vanligt. Orsaken till att vi kan göra så är att vi har ersatt all belysning med LED-lampor. I det här arbetet är det viktigt att komma ihåg att belysningen är en stor del av upplevelsen av vår produkt. Utan den har vi inget Jul på Liseberg, säger Mårten Westlund, tillförordnad marknadschef.

Totalt mindre belysning

Totalt är det mindre belysning i år jämfört med tidigare år. Den så kallade utåtriktade belysningen är sänkt med tolv procent och parken är släckt när den inte är öppen.

– När vi öppnar portarna kommer besökarna dock inte märka någon skillnad. Då är här lika ljust och fint som vanligt, samtidigt som det sker massor av insatser bakom våra väggar.

Tät kontakt med experter

Andra scenariot innebär att Liseberg aktivt måste spara el och då kan det bli nödvändigt att stänga ner, pausa delar av verksamheten eller ha aktiviteter som kräver mycket el på kvällar och nätter. Det skulle innebära begränsad belysning i parken, att en del restauranger stänger vissa dagar eller tider, att en del attraktioner stängs och att Jul på Liseberg stängs de dagar när gästtrycket är lägre.

Vid akut energibrist gäller det tredje scenariot. Det innebär att icke samhällskritisk verksamhet måste stänga helt eller delvis. Dit hör Liseberg. För parkens del skulle det innebär att all belysning släcks, förutom den som behövs för säkerheten. Parken kan i det här fallet bara hålla öppet när det finns så kallat effektuttag ledigt, till exempel på kvällar.

– Som ett av stadens bolag har vi tät kontakt med experterna inom området. Att växla upp till steg 2 eller 3 är inget vi gör på eget bevåg, utan i samarbete med de som kan detta område bäst, säger Mårten Westlund.