Bygget av Västlänken först ut. Vet du hur ren luften är utanför ditt fönster? Luftkvalitet är något som vi oftast har dålig koll på – men nu startar ett nytt projekt för att råda bot på detta. Det långsiktiga målet är en interaktiv och kartbaserad tjänst där göteborgarna ska kunna se precis hur ren luften är där de befinner sig.

Göteborgs Stad är med i ett nationellt forskningsprojekt om hur man kan använda det så kallade Internet of things, alltså Sakernas internet, för innovativ samhällsutveckling. Samlingsbegreppet Internet of things används för att beskriva hur allt fler av våra maskiner, apparater och saker är uppkopplade och utrustade med sensorer och små datorer. Därmed kan de uppfatta världen runt omkring sig och dela information över nätet och anpassa sitt beteende efter olika situationer.

I Göteborg del av projektet är det övervakning av luft och vatten som står i fokus, och det första steget är att mäta hur luft och vatten påverkas av bygget av Västlänken.

Stöd från statliga Vinnova
– Vår förhoppning är att vi som jobbar i den kommunala organisationen får nya verktyg och att allmänheten får en bättre bild av hur staden mår samtidigt som andra intressenter kan dra nytta av våra erfarenheter, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen.

Förutom Göteborgs Stad som leder projektet medverkar en rad andra miljö- och teknikföretag i projektet, som stöds av statliga myndigheten Vinnova.

– Projektet är ett utmärkt tillfälle att utveckla miljöövervakningen med smarta instrument, dessutom tillsammans med partners som har stort kunnande inom området.