Avloppsvatten kan aldrig komma in. I fyra år har Gryaab arbetat med att bygga ett system på Ryaverket för att skydda göteborgarnas dricksvatten. I dagarna är projektet ”Brutet vatten” avslutat. Nu ska det inte finnas någon risk att avloppsvatten kommer ut i dricksvattensystemet.

Det händer att invånare i städer blir förgiftade och får svår magsjuka av att avloppsvatten tränger in i dricksvattnet. Orsaken brukar vara felaktiga kopplingar mellan ledningarna. Misstagen skylls vanligtvis på den mänskliga faktorn.

Enligt Svensk standard europanorm är det förbjudet att koppla ihop vissa saker. Duschslangar, badkarskranar och liknande måste till exempel ha återströmningsskydd i form av backventiler.

-Men det fungerar inte på ett reningsverk eftersom det finns en risk, om än liten, att bakterier, kemikalier och andra små partiklar kan ta sig igenom återströmningsskydden, säger Bo Enström, projektledare för ”Brutet vatten”

Nio kilometer rör, pumpstation och jättetank
Det har nu lösts på Ryaverken. Genom att bryta det inkommande dricksvattnet med ett luftgap mellan dricksvattenledning och en stor tank kan förorenat vatten aldrig komma in i Göteborgs dricksvattensystem, även om den mänskliga faktorn skulle vara framme. Om det skulle uppstå ett baksug och förorenat vatten skulle tränga in i en slang på Ryaverket, stannar det i tanken.

-Nu har vi tre system på verket. Ett för dricksvatten, ett för brutet vatten och ett för spolvatten, säger Bo Enström och förklarar att det sistnämnda är renat avloppsvatten som används för spolning utomhus.

Förutom en 15 kubikmeter stor tank, en ny pumpstation och nio kilometer rör har projektet också inneburit 100 nya spolposter. Alla tydligt märkta med skylten ”Brutet vatten. Ej drickbart”.