Minipark mellan långgator. Mellan tredje och fjärde Långgatan invigs en grön oas med boulebana. Det är Saluhallen Briggens innergård som gjorts om till en så kallad ”fickpark”, en minipark i stadsmiljö.

Innergården vid Saluhallen Briggen var tidigare en dåligt upplyst plats som präglades av parkeringsplatser och asfalterade ytor. Många upplevde den som otrygg. Nu ska det dock bli ändring på det.

─ Vår målsättning är att skapa en öppen, trygg och grön park, säger Marija Slebic på Higab som är en av initiativtagarna till parken.

För att lyckats med det har man flyttat parkeringsplatser, förbättrat belysningen, planterat rabatter och placerat ut bänkar.

Nytt gångstråk
Ambitionen har varit att skapa ett flöde genom parken och skapa ett nytt stråk mellan Tredje och Fjärde Långgatan.

─ Därför har vi vidgat öppningen mot Tredje Långgatan och minskat buskaget.

Parken har även fått en liten boulebana och tanken är att man ska kunna låna klot i restaurangen intill.

─ Det blir en liten park mitt i stadsmiljön dit man kan gå om Slottsskogen känns för långt bort. Hit är alla välkomna att sätta sig en stund och bara njuta och det är helt gratis.

Parken invigs med kaffe och tårta onsdagen den 31 maj klockan 16:30.