Stora Saluhallen vid Kungstorget ska minska sin miljöpåverkan med hjälp av fjärrkyla. Fastighetsägaren Higabgruppen har tecknat ett avtal med Göteborg Energi om leverans av fjärrkyla från Rosenlundsverket.

Just nu pågår en stor upprustning av Saluhallen. När den är klar, kommer handlarna i hallen att vara mindre beroende av små, lokala kylmaskiner på plats.

Mindre buller

– För att kyla sina varor blir butikernas kyldiskar anslutna till ett centralt köldbärarsystem, där värmen från kylmaskinerna kyls med hjälp av fjärrkyla, säger Pontus Frygner, energiingenjör på Higabgruppen.

Tidigare har överskottsvärmen från hallens kylmaskiner ventilerats bort, bland annat via fläktar på taket. Med fjärrkyla behövs det inte i samma omfattning och den överskottsvärme som blir, ska i första hand användas för uppvärmning inom byggnaden.

Användning av fjärrkyla medför förbättrad ljudmiljö, minskat elbehov och mindre behov av köldmedia.

Samma principer som för fjärrvärme

– Dagens kylmaskiner har inte lika miljöskadliga köldmedier som tidigare men det innebär ändå en reducerad miljöpåverkan när användningen av dem minskar, säger Pontus Frygner.

Fjärrkylan ska också användas för komfortkyla, för att via klimatsystemet hålla en behaglig temperatur i delar av byggnaden.

Fjärrkylan levereras enligt samma principer som fjärrvärmen, fast det är kallt vatten i stället för varmt i ledningarna. Göteborg Energi har beslutat att bygga ut sin produktion av fjärrkyla från 40 megawatt per år till 100 megawatt. Leveranserna till Saluhallen handlar i en första etapp om 280 kilowatt, men effekten kan utökas i framtiden.

Göteborg Energi tillverkar fjärrkylan i Rosenlundsverket, bland annat med hjälp av Göta älvs kalla vatten på vintern. Under sommaren får man ta hjälp av eldrivna turbinkylmaskiner.

6B1A.jpg
Foto: Peter Svenson