Tre förslag ska utvecklas vidare. Mer lokalproducerade råvaror på restauranger i Göteborg är målet i ett samarbete inom staden där syftet är att få göteborgarna att äta mer hållbart. Meningen var att testa olika lösningar, men pandemin har försenat arbetet. “Däremot har vi kommit fram till tre förslag som vi valt att gå vidare med”, säger Kristina Eberth, planeringsledare för hållbar konsumtion, som hoppas att samarbetet växer inom staden.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utvecklingsprogrammet Klimatval som innebär att användaren ska vara med under hela processen när kommunerna arbetar med lösningar kring hållbar mat ur ett konsumentperspektiv.

– Hur kan vi få göteborgarna att konsumera mat som är mer hållbar och mer hälsosam? Min tanke var att testa programmet från SKR och se om vi kunde titta på ett specifikt område tillsammans och inte utifrån respektive förvaltning, bolag eller verksamhet, säger Kristina Eberth, på konsument- och medborgarservice, som ansvarar för att samordna Göteborgs Stads arbete med hållbar mat.

Lokalproducerade råvaror

Göteborg & Co och fastighetskontoret var intresserade av att vara med och tillsammans med konsument- och medborgarservice kom de fram till att de ville titta på hur staden kan göra det möjligt att öka andelen lokalproducerade råvaror på restauranger.

– Vi ville se hur man kan stötta restaurangerna i att vara pådrivande och bidra till en beteendeförändring hos göteborgarna, i stället för att kommunen skulle inspirera och informera.

Tre förslag

Restauranger fick svara på en enkät hur de arbetar med lokalproducerat i dag och vilka hinder de upplever finns för mer lokalproducerat. Utifrån det hölls en workshop för restauranger och producenter och där fick deltagarna komma på idéer på lösningar.

– Vi har valt att gå vidare med tre förslag i dagsläget.

Vill gärna ha med fler

I början av nästa år är tanken att ta samarbetet vidare och se om det går att bredda med fler förvaltningar, bolag och verksamheter eller om samarbetet kan passa in i ett befintligt nätverk som är relaterat till mat.

Digitala möten har varit till stor hjälp för att komma framåt i samarbetet kring lokalproducerad mat i Göteborgs Stad.