Fördubblad insats. Strandstädningen utmed Västkusten kommer att fördubblas under sommaren. Det är möjligt genom att park- och naturförvaltningen har fått beviljat ett bidrag på 775 000 kronor från Naturvårdsverket.

Park- och naturförvaltningen deltar i en satsning på strandstädning längs Västkusten och i skärgården under 2018. Genom samverkansprojektet Ren kust har park- och naturförvaltningen tillsammans med elva kommuner sökt Naturvårdsverkets bidrag för strandstädning från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr.

Mer personal och en bättre båt
Projektet har sammanlagt fått 12,5 miljoner kronor för strandstädning och av dessa får park- och naturförvaltningen 775 000 kronor vilket är nästan en fördubbling av strandstädningsresurserna 2018. Pengarna från Naturvårdsverket kommer i Göteborg att användas för att öka personalstyrkan och för att investera i en bättre båt.

Naturvårdsverkets bidrag förutsätter en medfinansiering. Park- och naturförvaltningen avsätter därför 850 000 kronor till strandstädning för 2018.

– Vi hoppas att den här satsningen kommer att märkas och uppskattas av alla som vistas i våra vattennära miljöer, säger Ingela Gustafsson, enhetschef naturenheten på park- och naturförvaltningen.