Plats för rekreation. Lekplats, odlingslotter, fruktlund och en parkliknande trädgård. Det är resultatet av upprustningen av bostadsgårdarna vid Måns Bryntessonplatsen och Arfvidssonsgatan i Gamlestaden. Hyresgästerna har varit med och utformat förnyelsen som samordnats av Trygg, vacker stad.

I samband med att Trygg, vacker stad genomförde en stadsdelsöversyn 2010 hamnade fokus på de slitna innergårdarna på Arfvidssonsgatan och Måns Bryntessonplatsen. Det blev starten på ett samarbete mellan boende, park- och naturförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Fastighetsägare i Gamlestaden, trafikkontoret och fastighetskontoret.

Stort intresse för odling
– Vi ville skapa ett ställe där människor ville vara, som dessutom skulle vara fint. Att många ville odla gick inte att ta miste på. I ett tidigt skede bildade hyresgästerna gårdsföreningen Kvickroten som varit med och utformat området och ska sköta odlingslotterna och platsen runtomkring, säger Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller på Bostads AB Poseidon.

Avkoppling i fruktlund
Odlingslotterna är bara en del av grönskan, man har också planterat fruktträd som så småningom ska bilda en fruktlund med sittplatser. Det finns också ett gemensamt kryddland för de boende.

Det är park- och naturförvaltningen som äger marken och anläggningskostnaderna finansierades med hjälp av pengar från Trygg, vacker, stad och Bostads AB Poseidon.
Kvickroten rensar och klipper gräs

Bostadsföretaget står för skötseln de närmsta tio åren, med hjälp av gårdsföreningen Kvickroten.

Den 6 juni mellan klockan 13 och 15 är det invigningskalas för närboende och nyfikna. Då bjuds på korv, kaffe, saft och tårta, och gårdsföreningen Kvickroten planterar kryddväxter tillsammans med barn och vuxna.