Tydligare information och digitalt stöd. Göteborgs Stad var föregångare i Sverige på miljödiplomering. Idag har hälften av stadens egna bolag och fackförvaltningar ett miljödiplom eller liknande. Nu satsar staden på att få med fler.

Läs också: Hallå där, miljösamordnare Maria Alm [2016-03-07]

Göteborg var en av de första kommunerna i landet som började utfärda miljödiplom som ett sätt att få styrning på miljöarbetet i företag och organisationer. Miljödiplomen lanserades i samband med friidrotts-VM 1995. Tio år senare kom den nationella föreningen Svensk Miljöbas igång, efter initiativ från bland annat Göteborg.

”Ett helhetsgrepp för att jobba strukturerat”
Idag utfärdar miljöförvaltningen cirka 200 miljödiplom per år enligt Svensk Miljöbas kravstandard, av totalt 600 i hela Sverige. De flesta är små och medelstora tjänsteföretag, inom exempelvis städ och fastighetsförvaltning.
266A.jpg
I Göteborgs Stads miljöprogram står att alla verksamheter ska ha någon form av miljöcertifiering eller miljöledningssystem. Av stadens egna verksamheter är i dagsläget två stadsdelsförvaltningar fullt miljödiplomerade och två är det delvis. Bland de 50 fackförvaltningarna och bolagen är cirka 25 med.

– Miljödiplomering är ett helhetsgrepp för att jobba strukturerat med miljöfrågorna och sätta upp tydliga miljömål. Det kan handla om att få ordning på avfallshanteringen, se över inköp och inköpsrutiner, hur medarbetarna reser i tjänsten och inventera vilka fordon som verksamheterna använder, säger Elin Lundin på miljöförvaltningen.

Tydligare handledningsmaterial
En tanke bakom miljödiplomen är att hela tiden arbeta med förbättringar, så varje år ska nya mål sättas upp kring vad som ska uppnås.

– Vi vill ju att alla ska jobba med detta för att vi ska uppnå det som står i miljöprogrammet. Nu har vi förtydligat handledningsmaterialet ”Pärmen” för att tydligare uppfylla Svensk Miljöbas kravstandard, berättar Elin Lundin.

– Det är nu tydligare vilka kraven är och vad verksamheterna ska redovisa för att uppfylla miljödiplomeringens krav. Webbsidan för anmälda och miljödiplomerade verksamheter har i och med detta också gjorts om, fortsätter Elin Lundin.

”Vi behöver vara mer aktiva”
Många förvaltningar och bolag har tidigare haft miljödiplom eller varit anmälda, men har av olika anledningar valt att inte fullfölja miljödiplomeringen eller att förnya diplomet.

Elin Lundin tror att det finns många olika anledningar till att miljödiplomeringen saknas; den miljöansvarige slutar, en omorganisation delar en förvaltning i två eller att en ansvarig chef inte prioriterar miljöarbetet.

– Vi har funnits länge, men vi behöver vara mer aktiva och berätta för stadens förvaltningar och bolag att vi finns, vad diplomering innebär och försöka få fler att göra det, säger Elin Lundin.

– Många har säkert så mycket att göra i det vardagliga arbetet att man helt enkelt inte tagit tag i detta. Nu ska vi komma ut mer, söka kontakt med chefer, presentera oss och det omarbetade materialet, det hoppas vi ska ge effekt.