Säveån är en undervattenssoptipp! Mängder av läckande bilbatterier, trasiga kylskåp och annat miljöfarligt avfall har dumpats genom åren och det har bara blivit värre och värre. Det konstaterar Renova och länsstyrelsen som till hösten ska rensa åbotten. På fredag får företagen längs ån ett upprop om att vara med och sponsra städningen.

Att Renova nu engagerar sig beror på att man varje år inspekterar åns botten för att underhålla det fem kilometer långa rör som leder renat processvatten från sopförbränningsanläggningen i Sävenäs ut i Göta älv.

Värdefullt vattendrag

– Vår personal och dykarna slog larm, det blir bara värre och värre. Både i Säveån och utefter stränderna har vi noterat en kontinuerlig försämring. Säveån har blivit en undervattenssoptipp helt enkelt! säger Christian Baarlid, vd för Renova.

Någon regelrätt storstädning av Säveån aldrig gjorts tidigare vad man känner till. Detta trots att ån ses som ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag, ett så kallat Natura 2000-område med en genuin laxstam, flera fågelarter som kungsfiskare, forsärla och strömstare.Den kantas också av värdefulla strandskogar. Det visar de kartläggningar som Länsstyrelsen gjort under flera år.

Att rensa ån beräknas kosta 350.000 kronor för två veckors dykningsarbete mellan 15 augusti och 15 september och omhändertagande av avfallet. Tidpunkten är vald utifrån laxens vandringar upp i ån, och då är också vattenståndet som lägst.

Åkanterna behöver också städas

Länsstyrelsen har beviljat 80.000 och på fredagen får företag och verksamheter längs ån från kommungränsen och nedströms ett upprop om att vara med och bidra ekonomiskt.

– Nu handlar det om att få tag på verksamheter utefter ån som vill vara med och finansiera det här miljöprojektet . Städningen skulle kunna bli en återkommande grej men vi kan inte hålla på att rensa varje år. Folk måste helt enkelt sluta dumpa avfall i vattendrag!, säger Christian Baarlid.

Rensningen görs nerströms från kommungränsen vid Partille och ut till Göta älv.

– Det kan ju finnas behov av att gå uppströms också. Men vi får se, det beror ju alldeles på hur många som nappar. Om många verksamheter är beredda att delfinansiera så kan vi hålla på längre. Det behöver också rensas längst åkanterna, konstaterar Christian Baarlid.

Svårt ta hand om sånt som läcker

Renova kommer att samordna och arrangera insatsen, ställa bilar och anläggningar till förfogande och hjälpa dykarna att om att sortera och ta hand om avfallet. Enklast blir det att ta hand om skrot som cyklar och kundvagnar. Svårare är sådant som ligger och läcker som kylskåp och bilbatterier.

Och vad händer om dykarna hittar riktigt farliga grejer?

– Det får vi bedöma från fall till fall, men om det läcker ska det självklart plockas upp, säger Christian Baarlid.